Header Image for Llanwinio Community Council - Welsh

Tudalen Cartref

Llanwino PhotoCroeso i wefan Cyngor Cymuned Llanwinio. Cynhelir y wefan gan Gyngor Cymuned Llanwinio. Mae'r safle yn rhoi gwybodaeth am waith y Cyngor, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, ceisiadau cynllunio a manylion cyswllt y Clerc a'r Cynghorwyr. Bydd y safle hefyd yn rhoi gwybodaeth am gymdeithasau eraill yn y gymuned a darparu newyddion am ddigwyddiadau lleol.