Header Image for Llanwinio Community Council - Welsh

Tudalen Cartref

Coronafirws 

Os oes unrhyw un o drigolion plwyf Llanwinio eisiau cymorth efo siopa neu casglu presgripsiwn cysylltwch efo unrhyw un o'r cynghorwyr cymunedol - manylion cyswllt isod:

Ardal Cwmfelin Mynach:

Wyn Evans - 01994 448447

Dorian Lewis - 01994 448436

Ardal Blaenwaun/Cwmbach/Gellywen

Huw James - 01239 698277 

Geraint Evans - 01994 484211

Ross Gallie - 01994 484534 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datblygu tudalen benodol ar gyfer gwirfoddoli ar ei wefan:

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/coronavirus/gwirfoddoli-coronafeirws-covid-19/ 

 


 

Llanwino PhotoCroeso i wefan Cyngor Cymuned Llanwinio. Cynhelir y wefan gan Gyngor Cymuned Llanwinio. Mae'r safle yn rhoi gwybodaeth am waith y Cyngor, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, ceisiadau cynllunio a manylion cyswllt y Clerc a'r Cynghorwyr. Bydd y safle hefyd yn rhoi gwybodaeth am gymdeithasau eraill yn y gymuned a darparu newyddion am ddigwyddiadau lleol.