Header Image for Llanwinio Community Council - Welsh

Cynghorwyr


Cynghorydd Dorian Lewis
Trefyw
Cwmfelin Mynach
Hendygwyn
Sir Gaerfyrddin SA34 0DG
Tel: 01994 448436

Cynghorydd Wyn Evans

Cadeirydd 

Y Felin
Cwmfelin Mynach

Hendygwyn

Sir Gaerfyrddin SA34 0DH 

 

Tel: 01994 448447
Cynghorydd Geraint Evans
Fronfelin

Cwmbach

Hendygwyn 

Sir Gaerfyrddin SA34 0DR

Tel: 01994 484211

Cynghorydd John Phillips

Esgerddeugoed

Cwmfelin Mynach

Hendygwyn

Sir Gaerfyrddin SA34 0DJ

Tel: 01994 448381 

Cynghorydd Huw James 

Tyddyn

Llanfyrnach
Sir Gaerfyrddin  SA35 0DE
Tel: 01239 698277

Cynghorydd Ross Gallie

Is-gadeirydd 

Rhyd Goch

Cwmbach

Hendygwyn

Sir Gaerfyrddin SA34 0DT

Tel: 01994 484534 

Manylion Cysylltu'r Cynghorydd Sir:

Jean Lewis

Neuadd, Meidrim, Sir Gaerfyrddin SA33 5PW

Tel: 01994 484334 

Ebost: JeanLewis@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru