Header Image for Llanwinio Community Council - Welsh

Mudiadau Gwirfoddol

Clwb Bowlio - Bowlio Mat Byr


Cyswllt: Mr T.C.Henry

Ffon: 01994 484239 

Cwrdd yn Neuadd Gymuned Llanwinio.
Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwinio

Cwrdd yn Neuadd Gymuned Llanwinio - Nos Iau.
Cymdeithas Gymuned Llanwinio

Cyngor Cymuned Llanwinio
Clerc Mr Kevin Bowen
Ffôn: 01267230413
Sefydliad y Merched Llanwinio
Cwrdd bob ail Nos Fawrth ynNeuadd Gymuned Llanwinio am 7.00 yh.

Digwyddiadau amrywiol gan gynnwys siaradwyr diddorol, crefftau, ymweliadau a llawer o hwyl.

Cyswllt: Anne Summerbell

Ffon: 01994 484278 


Neuadd Gymuned Llanwinio.

Mae'r neuadd/gegin ar gael ar gyfer defnydd preifat e.e partion penblwydd, bedyddio a.y.b. Does dim tâl i drigolion plwyf Llanwinio ond mae croeso i bobl rhoi cyfraniad os dymunir. Mae'n bosib i bobl o du allan y plwyf i hurio y neuadd/gegin, fodd bynnag fe godi'r tâl am y digwyddiad hyn.

Merched Y Wawr - Cangen Gronw
Mudiad gwirfoddol, amhleidiol i wragedd yng Nghymru yw Merched y Wawr. Ei nod yw hyrwyddo diwylliant Cymreig, addysg ar celfyddydau trwy gyfrwng y Gymraeg.
M
ae Cangen Gronw o Ferched y Wawr yn cyfarfod ar nos Iau olaf y mis yn Festri Capel Ramoth yng Nghwmfelin Mynach. Maen tymor yn dechrau ym mis Medi ac yn dod i ben ym mis Mai. Gan amlaf rydym yn gorffen ein rhaglen gyda gwibdaith a phryd o fwyd!
Rydym yn croesawu aelodau newydd. Mae
n gyfle gwych i gael clonc a dished fach o de mewn awyrgylch gartrefol a hwylus. Os carech ymuno âr gangen mynnwch sgwrs fach gyda un on haelodau neu cysylltwch gydan llywydd,
Rydym yn ceisio darparu rhaglen eang ac amrywiol fel bod gennym rywbeth at ddant pawb.